5S Uygulamalarında Zemin İşaretleme Neden Yapılmalıdır?

5S, Japonya'da doğmuş bir yönetim sistematiğidir. Japonca baş harfleri S ile başlayan 5 kelimenin işyerlerinde düzeninin sağlanmasının, gereksiz malzeme stokunun

engellenmesinin, çalışan verimliliğinin arttırılmasının, düzgün ve kolay ulaşılır arşivleme yapılmasının, malzeme ve işgücü israfının azaltılmasının sağlanması amacıyla bir araya getirilip uygulanması ile oluşturulan bir sistematiktir.
5S’in uygulama aşamaları kısaca aşağıdaki şekilde özetlenebilir.
1.1. Ayıklama (Seiri) Sistematiğin ilk aşaması olan ayıklama; artık ihtiyaç duyulmayan malzeme ve ekipmanlardan çalışma sahasının arındırılmasını sağlayan çalışmaları ifade etmektedir.
1.2. Düzenleme (Seiton) Düzenleme, çalışma ortamında sürekli ihtiyaç duyulan malzeme ve ekipmanların, kısa sürede ve kolaylıkla bulunması ve kullanılması için yapılan tertip aşamasıdır.
1.3. Temizleme (Seiso) Temizleme, her zaman temiz ve bakımlı çalışma ortamı sağlamak, malzeme ve ekipmanların temiz tutulması ve korunması amacıyla yapılan çalışmaları ifade etmektedir.
1.4. Standartlaştırma/Süreklilik (Seiketsu) Süreklilik; ilk üç adımda uygulananların bir kurum kültürü haline gelmesinin ve sürekliliğinin sağlanmasıdır. Elde edilen başarılı sonuçları sürekli kılmak için, standartların kontrol edilmesi ve uygunsuzlukların giderilmesi doğrultusunda yürütülen çalışmaları ifade etmektedir.
1.5. Disiplin (Shitsuke) Disiplin; 4 adımı birbirine bağlayan, süreçlerin tamamını kapsayan çalışmalar bütünüdür. Tüm iş süreçlerinde devamlılığın sağlanmasının yanı sıra; çalışanların eğitimi, kurum bağlılığının oluşturulması, iyileştirmelerin duyurulması, kampanyalar yapılması ve çalışma gruplarının ödüllendirmesi gibi adımları da kapsamaktadır. Genel olarak 5S; gereksiz olan her şeyin azaltılıp uzaklaştırılmasına, çalışma alanının düzenlenmesine, malzeme ve ekipmanlara ulaşmada yaşanılan aksaklıların en aza indirilmesine dayanan bir felsefedir. Bu felsefe, bir yönetim aracı olarak, etkin bir çalışma ortamının oluşturulmasına olanak sağladığından, son yıllarda, özellikle kurumsal işletmelerde sıklıkla uygulanır hale gelmiştir.

Çalışma ortamlarının fiziksel özelliklerinin yanı sıra; ergonomi, etkin kullanım gibi açılardan da uygun olması ve çalışanların kendilerini güvende hissetmelerinin sağlanması, çalışan beklentileri ve işyeri düzeni bakımından önem arz etmektedir. İşyerlerinde yapılan zemin işaretlemeleri, alet, kullanılan malzeme vb. materyallerin düzgün durması ve sonrasında bir sürekliliğin sağlanması için olmazsa olmazlardandır. Zemin işaretlemede bu amaca uygun Zemin İşaretleme Bantları yada Şekilleri kullanılmaktadır. Zemin İşaretleme Bantları ilgili çalışma alanına belirli aralıklarla yapıştırılarak kullanılır. Zemin İşaretleme Bantları üstündeki pvc yapısı ve yapışması için kullanılan özel bant sayesinde en üst düzeyde dayanıklılık sağlamaktadır. Zemin İşaretleme Bantları boyamanın aksine ekonomik, kullanışlı ve uzun ömürlüdür. Sitemizde satılan Zemin İşaretleme Bantları ağır kullanım koşullarına ve uv etkilerine karşı üst düzeyde dayanıklıdır.