Kilitleme ve Etiketleme Sistemleri Nedir?

Kilitleme ve Etiketleme Sistemleri nedir? Kilitleme Etiketleme nerelerde kullanılır? Kilitleme Etiketleme ne için kullanılır? Kilitleme Etiketleme Uygulamaları nedir, nasıl yapılır?

 Bu yazımızda size bunlardan bahsedeceğiz

Faydalı olması ümidiyle…
Çokça duyduğumuz, şahit olduğumuz kaza türlerinden biri de çalışanların beklenmedik bir enerjiye maruz kalması sebebiyle gerçekleşiyor.

Kısa bir istatistiki bilgi:

Avrupa Birliği İstatistik Kurumu istatistiklerine göre ölümcül kazaların %10-%15’i bakım/onarım süreçlerinde meydana gelmektedir. 

Peki “beklenmedik enerji” ne demek? Aklımıza ilk gelen kaçak akım, kısa devre veya yanlış müdahale kaynaklı gerçekleşen elektrik çarpması maruziyetleri oluyor.

 

Aslında “beklenmedik enerji” daha geniş bir kavram.

İçinden tehlikeli kimyasal geçen boruya müdahale ederken gelen kimyasal,

Çalışmayan presi temizlerken, presin hareket etmesi,

Bir fırının veya soğutma ünitesinin içindeyken devreye girmesi,

Asılı duran bir şeyin düşmesi gibi…

Beklenmedik enerjiyi durdurmanın yolu EKED araçlarını kullanmaktan geçiyor. EKED, Türkçede etiketle-kilitle-emniyete al-dene kelimelerinin baş harflerinden oluşan isimlendirme. İngilizce versiyonu ise uluslararası olarak yaygın kullanılan ismi ile LOTO. LOTO ise lock out-tag out kelimelerinin kısaltması.

Metot için Türkçede kullanılan isimlendirme (EKED) metodu tam olarak tarif etmek için yeterli.

Ekipmana bakım, temizlik, arıza giderme vb. müdahaleler yapılıyorsa ve bu esnada maruz kalınması olası bir veya birkaç beklenmedik enerji kaynağı var ise;

Etiketle ki kimin kapattığı belli olsun, kilitle ki başkası açamasın, emniyete al ki bilinsin, dene ki emin ol.

EKED araçlarını kullanmanın, bilinçli işletmelerin birçok olası kazanın önüne geçecekleri gerçeğinin üzerinde bir çarpan etkisi mevcuttur. Bu çarpan etkisi bir saha çalışanının düşüncesinde şu şekilde gerçekleşir:

“Bizim işletmemiz tüm beklenmedik kazalara karşı EKED araçları ile bizim sağlığımıza karşı gösterdiği hassasiyeti bir kez daha ortaya koydu, biz önemliyiz, biz önemli isek kendimize ve güvenliğimize dikkat etmeliyiz.”

Başka bir ifade ile işletmemizde bakım/onarım/revizyon/temizlik çalışmalarının yapılabilmesi durdurulmuş/stop edilmiş makina, ekipman ve enerji iletim hatlarının, bu durdurmadan haberdar olmayan başka bir personel tarafından çalıştırılması ağır ve kötü sonuçlu iş kazalarına neden olabilmektedir. Bazı fabrika ve işyerlerinde bu kazaları önlemek ya da en aza indirmek için, üzerinde çalışma yapılan makina, ekipman ya da enerji iletim hattının kolay görünen bölümüne “Bakım Var, Çalıştırma!”, “Arıza Var Çalıştırma!” seklinde uyarı yazıları içeren kâğıt ve benzeri materyaller konulma yöntemi uygulanmaktadır. Ancak deneyimle sabittir ki, alınan bu önlem yeterli olmamaktadır. Çünkü personeller iş yerlerinde sürekli aynı şekilde aynı işleri yaparak ezberlemekte, bu şekilde bir uyarıyı görmeyip makina, ekipman, enerji iletim hattını açabilmektedirler.

İs? güvenliği önlemlerinin personelin alışkanlık, dalgınlık ya da istem dışı da olsa kazaya uğramasını ya da kazaya neden olmasını engelleyecek s?ekilde alınması gerekir. Bu çalışmalar sırasında iş kazalarının önlenmesi için kesin önlem makina, ekipman, enerji iletim hattını kapatarak üzerinde bakım, onarım, revizyon ya da temizlik çalışması yapacak personelin makina, ekipman, enerji iletim hattını kendi is? güvenliği kilidini ve etiketini kullanarak kilitlemesidir. İs? güvenliği uygulamalarında başarı yakalamış(gelişmiş) dünya ülkelerinde yaygın olarak kullanılan, ülkemizde ise yeni yeni uygulama alanını genişletmektedir.

EKED uygulaması işletmenin boyutları, makina sayısı vb. bağımsız olarak her işletmede uygulanabilmektedir. Çünkü yapılacak çalışma makina, ekipman, enerji iletim hattı özelinde tek tek yapılacaktır. Personelin kimliğinin de bulunması, kilitleyeceği makina, ekipman, enerji iletim hattı üzerinde kimin çalıştığını bilmek açısından o?nemli olduğu gibi, çalışanın sistemi, uygulamayı sahiplenmesi açısından da o?nemlidir. Ayrıca eğer makina, ekipman, enerji iletim hattı üzerinde birden fazla çalışanın çalışması söz konusu olursa, birbirlerinden haberdar olmaları açısından o?nemlidir.

 

Yukarda da anlattığımız gibi beklenmedik enerji kaynaklarının kapatılması ve gerekli iş güvenliği faaliyetleri için amaca uygun birçok araç geliştirilmiş durumda ve ilgili EKED araçlarının tümü Kaizen Market® ürün portföyünde mevcut.

İlgili EKED sayfamızı inceleyerek https://www.kaizenmarket.net/kilitleme-etiketleme farklı amaçlara yönelik EKED ekipmanlarını inceleyebilirsiniz.

Ürünlerle ya da portföyümüzde olmayan herhangi bir geliştirme için bize iletişim sayfasından ulaşabilirsiniz.