Saha İşaretleme Araçları Neden Kullanılmalı?

İyileştirme faaliyetleri yaparken her zaman dikkat ettiğimiz konulardan bir tanesi de Görsel Yönetim Araçlarının aktif ve etkili şekilde kullanılması olmalıdır.

Hem faaliyetlerin etkisini arttırmak hem de anlaşılır, net ve ilk seferde fark edilmeyi kolaylaştıran görsel yönetim araçlarını kullanmamız bize, çalışanlarımıza, çalışmalarımıza ve firmamıza katma değer yaratacaktır.

Bu yazımızın konusu olan Saha İşaretleme Araçları, özellikle işletme içindeki saha çalışmalarımızda bizi başarıya götürecek önemli silahlarımızdan bir tanesidir.

Saha işaretleme araçları ile bahsetmeye çalıştığımız gerek üretim alanı olsun gerekse depolar veya atölyeler olsun, her noktada farkındalık yaratmaya çalıştığımız durumları görsel olarak işaretlediğimiz, durumun farkına varılmasını ve eğer tehlikeli bir durum varsa uyarıcı nitelikte olmasını sağlayan materyaller ya da görsellerdir.

Çalışmalarda kullandığımız birçok saha işaretleme aracı vardır. Bunlara örnekler verecek olursak;

  • 5S ayıklama aktivitelerini yaparken kullandığımız "5S Ayıklama Kartı" ya da "5S Kırmızı Kart",
  • Otonom bakım aktivitelerini icra ederken kullandığımız "Otonom Bakım Hata Kartı" ya da "Failure Tag / F-Tag",
  • İnsanın olduğu her yerde olabilecek bir iş güvenliği riskini anlatmaya çalıştığımız "Risk Kartı" ya da "İş Güvenliği Hata Kartı",
  • Yine iş güvenliği riskleriyle alakalı ve "kazanın olmadığını fakat neredeyse oluyordu" ifadesini anlatmak için kullandığımız "Ramak Kala Kartı/Formu",
  • Bakım faaliyetlerini veya makine müdahaleleri sırasında kullandığımız ve LOTO/EKED sistemleri içerisinde kullandığımız bilgi verici kartlar/etiketler

Birçok çeşidi olan bu saha işaretleme araçları, operasyon içinde farkındalık arttırıcı, bilgi verici, risk anlatıcı ve görsel bir "kirlilik" yaratarak, yapılması gereken faaliyetlerin yapılmasını zorlayıcı uyarı mekanizmaları olarak kullanılmaktadır.

Görsel bir "kirlilik" yaratması ifadesini açıklamak gerekirse; kirlilik istemediğimiz bir durumdur. Fakat bizler bu kirlilik algısını pozitif anlamda kullanarak, sahada görsel farkındalık yaratan etiketlerin sayısının artmasını hem o alanda aktivitelerin devamlılığının olduğuna hem de görsel "kirlilik" yarattığımız etiketlerin fazlalığından oradaki aksiyon kapatma hızının yavaş olduğuna yorumlayabiliriz. Diğer bir tanımlamayla, sahada veya makine üzerinde çok etiket görmek hem iyi hem kötü mesajlar verebilir. Çünkü çok etiket görmek aksiyonların kapatılamadığını göstermekle beraber, iyi taraftan baktığımızda da bizlere "burada bir problem var" diyen saha çalışanlarının arttığını da gösterir.

Görsel yönetimi, çalışmalarımızın her yerinde çokça ve dikkatlice kullanmaktan çekinmemeliyiz. Özellikle üzerinde konuştuğumuz Saha İşaretleme Araçlarını (5S kırmızı kart, otonom bakım hata kart, f-tag, ramak kala, bakım kartı...vb.) sadece görsel amaçlar için değil, yaptığımız aktiviteleri doğru yönetebilmemiz ve farkındalık yaratmak için de kullanmaktan çekinmemeliyiz.

Her türlü içerik ve kullanım tavsiyesi için bizlerle irtibata geçebilirsiniz.