Operasyonel Mükemmellik Nedir?

Operasyonel Mükemmellik, işin gayesine uygun doğru anlayışı oluşturmak için bir organizasyondaki herkesin çabalarını uyumlu hale getirme ihtiyacı olarak karşımıza çıkmaktadır.

Operasyonel Mükemmellik’i tanımlamak için herkesin bu sürece katılımlarını anlamamız gerekir.
Herkes, Operasyonel Mükemmellik’in ima ettiği sahiplenme ve birliktelik sorumluluğunun bilincinde olmalıdır.
Üst yönetim katmanının kriterlerinde ciddi dönüşümlerle karşı karşıya kalması gerekir. Artık şirketlerin hayatta kalabilmesi için sadece yalın süreçlere odaklanmak yeterli değildir. Pazar değişiyor ve böylece çevremizdeki her şey değişiyor. Odak noktamız “müşteri” olmalıdır. İş başarısını yakalamak için, pazarımıza, talep ettikleri ürünleri tesis etmeye veya monte edebilmeye,
mevcut veya değiştirilmiş pazarlama altyapımız aracılığıyla pazarlama konusunda son derece etkili olmaya odaklanmak gerekmektedir.
Sürekli iyileştirme, bir süredir girişimcilerin ana kaygısı olmuştur. Teknolojiler ve icatlar yüksek hızda ilerliyor ve çoğu zaman  hoş olmayan sürprizler ortaya çıkarabiliyor. Etkin bir fabrika, müşterinin ürününe ihtiyacı kalmaması durumunda eskidir ve gereksizdir.
Operasyonel Mükemmellik modeli yeni bir vizyon yaratır: Kurumdaki herkes, işyerindeki işlevleriyle ilişkili müşterilerin gereksinimlerini karşılama sürecini açıkça görmelidir. İnsanlar iş istasyonlarında idari veya üretim görevlerinde böyle bir sahiplenme seviyesine ulaşmalı ve değerin nasıl aktığını ve büyüdüğünü görmeli, bu adımın değer zincirine girdiğinden emin olabilmelidir.
Aynı zamanda, herkes olası akış kesintisini veya gecikmeyi çözmek için hazırlıklı olmalı, yetkilendirilmeli ve proaktif olarak yanıt vermeye motive olmalıdır. Takımlar, yöneticiye veya müdüre müdahale ettirmeye ihtiyaç duymadan her zaman oldukça iyi performans göstermelidir. Operasyonel Mükemmellik tanımı, herkesten yüksek düzeyde bağlılık, güçlü bir işbirliği ve sahiplik kültürü gerektirir.
Operasyonel Mükemmellik, iddialı bir hedeftir ve her eylem, en uygun girişimin elde edilmesine doğru yönlendirilmelidir.
Operasyonel Mükemmellik, yöneticilerden ürünü üreten çalışanlara kadar her seviyedeki ve organizasyondaki her kişiye uygulanır. Sonuçlar, yolculuğun her adımında ölçülebilirdir. Yönetim görevi basitleştirilir ve liderler kaynaklarını optimum düzeyde kullanmak için yaratıcılık ve araştırmaya odaklanabilir.